O projekte

Ako to funguje

AKO MÔŽEM POMÔCŤ?

Organizátori Medzinárodného maratónu mieru v spolupráci s Karpatskou nadáciou vybrali tri organizácie (Centrum pomoci Ligy proti rakovine Košice, Novorodenec.sk, n. o. a Oáza – nádej pre nový život, n. o.), ktoré zapojili do projektu Bež so srdcom.

Tieto organizácie môžete podporiť dvomi spôsobmi:
  1. priamym finančným darom cez
  2. vydražením štartového čísla na Maratón alebo Polmaratón, prípadne Minimaratón
Dražitelia

PREČO PRÁVE BEŽ SO SRDCOM?

Program Bež so srdcom je príležitosťou spojiť príjemné s užitočným a okrem zdravého behu podporiť dobré veci v regióne východného Slovenska. Bežci aj nebežci so srdcom podporia charitatívnu kampaň, ktorú organizuje Medzinárodný maratón mieru a Karpatská nadácia. Maratónsky klub Košice daroval 200 štartových čísel v hlavných disciplínach MMM a v Minimaratóne charitatívnym organizáciám, aby podporil ich činnosť a pomohol im získať finančné prostriedky.

Dražobníci

AKÝ BUDE PROGRAM PODUJATIA?

Medzinárodný maratón mieru sa uskutoční 2. októbra 2016 v Košiciach. Toto podujatie nie je len o behu, ale stalo sa už tradične festivalom spoločenských, kultúrnych a športových aktivít. Môžete sa tešiť na zaujímavých hostí  a príjemnú zábavu. Detaily o programe sa dozviete tu: http://www.kosicemarathon.com/